Oncologisch Voetzorg Verlener (OVV)

Mensen die behandeld worden met chemo therapie of targeted therapie kunnen (soms ernstige) problemen krijgen aan huid en nagels. Ook kunnen zij te maken krijgen met bijvoorbeeld zenuwschade in de voeten (neuropathie). Tijdens een actieve behandeling met chemotherapie mogen zij in een bepaalde periode niet behandeld worden door een (medisch) pedicure i.v.m. risico op complicaties.

De Oncologisch Voetzorg Verlener (OVV) is een pedicure/podoloog of podotherapeut die, in overleg met de behandelend arts en/of oncologie verpleegkundige, op een veilige en verantwoorde manier voetzorg kan en mag verlenen aan kanker patiƫnten.

Om het behandelplan goed af te kunnen stemmen op de patiënt, vindt altijd eerst een intake gesprek plaats. Tijdens de intake wordt de overdracht (verwijzing) van de behandelaar bekeken en besproken en worden de problemen in kaart gebracht, waarna bekeken wordt wanneer er actief behandeld mag en kan worden. Dit wordt altijd terug gekoppeld naar de behandelend arts.

Op dit moment wordt er met zorgverzekeringen besproken of oncologie patiënten in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding.

De titel Oncologisch Voetzorg Verlener is een beschermde titel en mag alleen gebruikt worden door degenen, die het diploma Oncologisch Voetzorg Verlener OVV behaald hebben.